Inverteix en instal·lacions de pàdel

El pàdel és un esport en expansió que manca d’instal·lacions públiques suficients. A Espanya ho practiquen més de tres milions de persones i es preveu arribar als 4 milions en els propers cinc anys, i un creixement exponencial a llarg termini

PRACTICANTS DE PÀDEL PER COMUNITATS, SEGONS DADES DE LA FEDERACIÓ DE PÀDEL A ESPANYA

 

Padel Time Sport ofereix la construcció de pistes de pàdel sobre sòl públic a canvi del pagament d’un cànon anual per la cessió del sòl i l’explotació privada mínima a 15 anys. Passat aquest termini, la instal·lació de pàdel passa a ser d’explotació pública.

Les instal·lacions Padel Time Sport estan homologades i compleixen les ordenances mediambientals. Funcionen en modalitat de “pagament per ús”, amb reserva i gestió automatitzades.

Les pistes són accessibles a tots els jugadors, sense quota de soci. S’instal·len en petits espais, de forma autogestionada, i inclouen un programa de dinamització social per incentivar aquest esport entre la població, el patrocini dels seus esdeveniments i la seva participació en els grans esdeveniments de la localitat.